rubygem-clutter-gtk-3.2.1-1.fc27.noarch.rpm


Advertisement

Description

rubygem-clutter-gtk - Ruby binding of Clutter-GTK

Property Value
Distribution Fedora 27
Repository Fedora Updates i386
Package filename rubygem-clutter-gtk-3.2.1-1.fc27.noarch.rpm
Package name rubygem-clutter-gtk
Package version 3.2.1
Package release 1.fc27
Package architecture noarch
Package type rpm
Homepage -
License -
Maintainer -
Download size 19.23 KB
Installed size 29.82 KB
Ruby/ClutterGTK is a Ruby binding of Clutter-GTK.

Alternatives

Package Version Architecture Repository
rubygem-clutter-gtk-3.2.1-1.fc27.noarch.rpm 3.2.1 noarch Fedora Updates
rubygem-clutter-gtk-3.1.8-2.fc27.noarch.rpm 3.1.8 noarch Fedora
rubygem-clutter-gtk-3.1.8-2.fc27.noarch.rpm 3.1.8 noarch Fedora
rubygem-clutter-gtk - - -

Requires

Name Value
clutter-gtk -
ruby(rubygems) -
rubygem(clutter) >= 3.2.1
rubygem(clutter-gdk) >= 3.2.1
rubygem(gtk3) >= 3.2.1

Provides

Name Value
rubygem(clutter-gtk) = 3.2.1-1
rubygem-clutter-gtk = 3.2.1-1.fc27

Download

Type URL
Mirror download-ib01.fedoraproject.org
Binary Package rubygem-clutter-gtk-3.2.1-1.fc27.noarch.rpm
Source Package rubygem-clutter-gtk-3.2.1-1.fc27.src.rpm

Install Howto

Install rubygem-clutter-gtk rpm package:

# dnf install rubygem-clutter-gtk

Files

Path
/usr/share/gems/gems/clutter-gtk-3.2.1/COPYING.LIB
/usr/share/gems/gems/clutter-gtk-3.2.1/lib/clutter-gtk.rb
/usr/share/gems/specifications/clutter-gtk-3.2.1.gemspec

Changelog

2017-11-29 - Mamoru TASAKA <mtasaka@fedoraproject.org> - 3.2.1-1
- 3.2.1
2017-11-15 - Mamoru TASAKA <mtasaka@fedoraproject.org> - 3.2.0-1
- 3.2.0
2017-10-24 - Mamoru TASAKA <mtasaka@fedoraproject.org> - 3.1.9-1
- 3.1.9
2017-07-27 - Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 3.1.8-2
- Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_27_Mass_Rebuild
2017-07-17 - Mamoru TASAKA <mtasaka@fedoraproject.org> - 3.1.8-1
- 3.1.8
2017-06-09 - Mamoru TASAKA <mtasaka@fedoraproject.org> - 3.1.6-1
- 3.1.6
2017-05-05 - Mamoru TASAKA <mtasaka@fedoraproject.org> - 3.1.3-1
- 3.1.3
2017-02-11 - Fedora Release Engineering <releng@fedoraproject.org> - 3.1.1-2
- Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_26_Mass_Rebuild
2017-01-31 - Mamoru TASAKA <mtasaka@fedoraproject.org> - 3.1.1-1
- 3.1.1
2017-01-25 - Mamoru TASAKA <mtasaka@fedoraproject.org> - 3.1.0-2
- Use clutter-gdk

See Also

Package Description
rubygem-clutter-gtk-doc-3.2.1-1.fc27.noarch.rpm Documentation for rubygem-clutter-gtk
rubygem-did_you_mean-1.1.0-90.fc27.i686.rpm "Did you mean?" experience in Ruby
rubygem-domain_name-0.5.20180417-1.fc27.noarch.rpm Domain Name manipulation library for Ruby
rubygem-domain_name-doc-0.5.20180417-1.fc27.noarch.rpm Documentation for rubygem-domain_name
rubygem-elasticsearch-2.0.2-1.fc27.noarch.rpm Ruby integrations for Elasticsearch
rubygem-elasticsearch-api-2.0.2-1.fc27.noarch.rpm Ruby API for Elasticsearch
rubygem-elasticsearch-api-doc-2.0.2-1.fc27.noarch.rpm Documentation for rubygem-elasticsearch-api
rubygem-elasticsearch-doc-2.0.2-1.fc27.noarch.rpm Documentation for rubygem-elasticsearch
rubygem-elasticsearch-transport-2.0.2-1.fc27.noarch.rpm Ruby client for Elasticsearch
rubygem-elasticsearch-transport-doc-2.0.2-1.fc27.noarch.rpm Documentation for rubygem-elasticsearch-transport
rubygem-gdk3-3.2.1-1.fc27.noarch.rpm Ruby binding of GDK-3.x
rubygem-gdk3-doc-3.2.1-1.fc27.noarch.rpm Documentation for rubygem-gdk3
rubygem-gdk_pixbuf2-3.2.1-1.fc27.noarch.rpm Ruby binding of GdkPixbuf-2.x
rubygem-gdk_pixbuf2-doc-3.2.1-1.fc27.noarch.rpm Documentation for rubygem-gdk_pixbuf2
rubygem-gem2rpm-1.0.1-1.fc27.noarch.rpm Generate rpm specfiles from gems
Advertisement
Advertisement